کنزا

1
2
مبل کنزا
1

مبل یک نفره کنزا کد۹۲۳۱۲ : ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

مبل دونفره کنزا کد ۹۲۳۱۱ : ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال

2

مبل سه نفره کنزا (تخت خواب شو) کد ۹۲۳۱۰ : ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

مبل سه نفره کنزا (بدون تخت) : کد۹۲۳۱۳ :۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

کنزا

طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند