پازل

درباره محصول
مشخصات محصول
  • نشیمن ۳۵ کیلوگرمی ویژه
  • اسکلت چوب راش
  • تغییر شکل به حالت های مختلف
ابعاد محصول
قیمت
۹۲۲۸۱f پوف پازل false ۱,۸۰۰,۰۰۰
۹۳۳۰۱ مبل ریلکسی پازل A ۹,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۳۰۲ مبل دونفره پازل A ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳۰۳ پوف بزرگ پازل A ۴,۷۰۰,۰۰۰
۹۳۳۰۴ پوف کوچک پازل A ۴,۷۰۰,۰۰۰
۹۳۳۰۵ کوسن پازل A ۶۸۰,۰۰۰
۹۳۳۰۶ دسته بزرگ پازل A ۱,۷۵۰,۰۰۰
۹۳۳۰۷ دسته کوچک پازل A ۱,۶۵۰,۰۰۰
۹۳۳۰۸ مبل یک نفره پازل A ۶,۲۰۰,۰۰۰
۹۳۳۱۰ کوسن پازل B ۶۸۰,۰۰۰
۹۳۳۱۱ مبل دونفره پازل B ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۹۳۳۱۲ پشتی کوچک پازل B ۳,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۳۱۳ پشتی بزرگ پازل B ۳,۶۰۰,۰۰۰
۹۳۳۱۴ دسته بزرگ مبل پازل B ۳,۰۰۰,۰۰۰
طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند