مبل راحتی لیدیا

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

مبل راحتی لیدیا

قیمت
۹۳۳۵۵ مبل لیدیا یکنفره (بدون پارچه) ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۹۳۳۵۶ مبل لیدیا دونفره (بدون پارچه) ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
۹۳۳۵۷ مبل لیدیا سه نفره (بدون پارچه) ۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۳۵۸ مبل لیدیا پاف (بدون پارچه) ۷,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۰ جلو مبل لیدیا(روکش گردو) ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۱ عسلی لیدیا(روکش گردو) ۴,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۲ میز ناهار خوری مکانیزم دار لیدیا ۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۳ میز ناهار خوری ۴نفره لیدیا ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۴ صندلی ناهار خوری لیدیا ۵,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۵ نیمکت پشت بلند لیدیا ۷,۰۰۰,۰۰۰
طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند