1
2
1

کد ۲۸۱۲-تخت یک نفره ۱۲۰ مونیکا     ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک)

کد ۲۸۲۰-تخت دو نفره ۱۶۰ مونیکا     ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کف ثابت(بدون تشک)

کد ۲۸۲۱-تخت دو نفره ۱۶۰ مونیکا     ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک) سرتختی هانیکامپ

کد ۲۸۲۲-تخت دو نفره ۱۶۰ مونیکا    ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک) با تاج پارمیدا

کد ۲۸۲۳-تخت دو نفره ۱۶۰ مونیکا   ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کف ثابت(بدون تشک) با تاج پارمیدا

2

کد ۲۸۰۱-پاتختی تک کشو راست مونیکا   ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۸۰۲-پاتختی تک کشو چپ مونیکا      ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۸۰۳-دراور پنج کشو مونیکا               ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۸۰۵-قاب آینه ایستاده مونیکا           ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

سرویس خواب مونیکا

زیبایی و آرامش را یک جا و توام با هم تجربه کنید.