1
2
3
4
5
6
1

کد ۵۰۰۹-حفاظ فلزی تاشو            ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

با کاور پارچه ای

کد ۵۰۱۰-تخت تاشو نوجوانان       ۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

ایستاده  عمودی(بدون تشک)

کد ۵۰۱۵-تخت تاشو نوجوان       ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بوفه افقی(بدون تشک)

2

کد ۵۰۰۱-فایل دو کشو چرخ دار رابین

قیمت       ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۳۲-میز تحریر ساده رابین

قیمت      ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۵۰۸۰-کابینت فوقانی تخت بوفه رابین

قیمت     ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۸۱-کابینت فوقانی تخت ایستاده رابین

قیمت     ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۸۲-کابینت فوقانی کمد ۴ درب رابین

قیمت     ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

4

کد ۵۰۴۰-کمد چهار درب  رابین   ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۴۱-کمد ریلی رابین            ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

عرض ۱۰۰

5

کد ۵۰۵۳-کمد کتابخانه چپ  رابین       ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۵۴-کمد کتابخانه  راست  رابین    ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۷۴-کتابخانه فوقانی  رابین          ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

6

کد ۵۰۰۶-دراور آینه دار  رابین   ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

پنج کشو