1
2
تخت تاشو دسا
1

کد ۲۵۱۰-تخت یک نفره ۹۰ تاشو دسا    ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

(نما ام دی اف)(بدون تشک)

کد ۲۵۲۰-تخت دو نفره ۱۶۰ تاشو دسا   ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۲۵۲۱-درپوش راست دسا                       ۸۳۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۵۲۲-درپوش چپ دسا                           ۸۳۰٫۰۰۰ ریال

2

کد ۲۵۰۱-پاتختی راست دسا         ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۵۰۲-پاتختی چپ دسا             ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۵۰۵-آینه قدی دسا                 ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۵۰۶-دراور هفت کشو دسا     ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال