تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو، روبه روی بانک سامان، فروشگاه کم جا چوب