سرویس نوجوان یلدا

1
1

قبمت در تب مشخصات زیر عکس محصول موجود است

دراور سه کشو یلدا
مشخصات
قیمت
۶۶۰۳ دراور سه کشو یلدا ۹,۸۰۰,۰۰۰
۶۶۰۵ قاب ائینه یلدا ۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۶۰۹ میز تحریر ویترین دار یلدا ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۶۱۰ تخت دانش اموزی ۹۰*۲۰۰ یلدا ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۶۱۱ تخت میهمان یلدا ۴,۱۰۰,۰۰۰
۶۶۱۲ کشو زیر تخت دانش اموزی یلدا(۲ عدد) ۴,۲۰۰,۰۰۰
۶۶۱۴ تخت یکنفره ۱۲۰*۲۰۰ یلدا (بدون میهمان) ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۶۶۱۵ تخت میزبان میهمان یلدا ۹۰*۲۰۰ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۶۶۱۶ تخت میزبان میهمان یلدا ۱۲۰*۲۰۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۶۶۱۷ کشو زیر تخت یک نفره (تخت میهمان) یلدا ۱۲۰*۲۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
۶۶۴۰ کمد سه درب یلدا بدون ائینه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۴۵ کمد سه درب یلدا با ائینه ۲۲,۲۰۰,۰۰۰
۶۶۵۰ کتابخانه یلدا ۸,۵۰۰,۰۰۰
۶۶۱۴f تخت یک نفره ۱۲۰*۲۰۰ یلدا(بدون میهمان) false ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۶۶۱۵/۱ قطعه mdf پشت تخت یلدا۹۰ ۶۸۰,۰۰۰
۶۶۱۵/۲ قطعه mdf اضافه زیر تخت یلدا ۸۹۰,۰۰۰
۶۶۱۶/۱ قطعه mdf پشت تخت یلدا۱۲۰ ۸۹۰,۰۰۰
۶۶۴۵/۱ طبقه اضافه کمد یلدا کوچک ۳۵۰,۰۰۰
۶۶۴۵/۲ طبقه اضافه کمد یلدا بزرگ ۴۶۰,۰۰۰
طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند