سرویس هلیا

1
1

قیمت زیر عکس محصول موجود است

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

سرویس خواب کودک و نوجوان هلیا

سرویس خواب کودک و نوجوان هلیا برای تمامی سال های کودکی و نوجوانی فرزند شما اندیشیده است. کم جا چوب هم به راحتی فرزند شما اهمیت می دهد هم به زیبایی دکوراسیون اتاق فرزند شما و در طراحی های خود آن ها را لحاظ کرده است.

قیمت
۶۲۰۱ پاتختی هلیا ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۳ دراور هلیا ۵,۶۰۰,۰۰۰
۶۲۰۴ باکس دوکشو هلیا ۴,۹۰۰,۰۰۰
۶۲۰۵ قاب آینه هلیا ۲,۰۵۰,۰۰۰
۶۲۰۶ پوف هلیا ۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۲۰۷ میز تحریر هلیا ۵,۳۰۰,۰۰۰
۶۲۰۸ دراور با ایینه هلیا ۹,۳۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰ تخت نوزاد به نوجوان هلیا ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۶۲۱۱ تخت ۹۰ هلیا ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۶۲۱۲ تخت نوجوان هلیا ۷,۸۰۰,۰۰۰
۶۲۴۱ کمد لباس دودرب هلیا ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱m پاتختی هلیا mdf ۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۰۳m دراور هلیا mdf ۶,۸۰۰,۰۰۰
۶۲۰۴m باکس دوکشو هلیا mdf ۵,۸۰۰,۰۰۰
۶۲۰۵m قاب آیینه هلیا mdf ۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۲۰۶m پوف هلیا mdf ۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۰۷m میز تحریر هلیا mdf ۶,۴۰۰,۰۰۰
۶۲۱۰/۱ کشو اضافی تخت هلیا ۱,۸۴۰,۰۰۰
۶۲۱۰m تخت نوزاد به نوجوان هلیا mdf ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۶۲۱۱m تخت ۹۰ هلیا mdf ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۲۱۲m تخت نوجوان هلیا mdf ۹,۲۰۰,۰۰۰
۶۲۴۱/۱ طبقه کمد لباس دو درب هلیا ۳۵۰,۰۰۰
۶۲۴۱/۲ رگال کمد لباس دو درب هلیا ۱۳۸,۰۰۰
۶۲۴۱m کمد لباس دودرب هلیا mdf ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند