1
1

قیمت زیر عکس موجود می باشد.

قیمت
۹۳۳۸۲ میز ناهار خوری مکانیزم دار لیدیا ۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۳ میز ناهار خوری ۴نفره لیدیا ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۴ صندلی ناهار خوری لیدیا ۵,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۵ نیمکت پشت بلند لیدیا ۷,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات
  • جنس پایه و بدنه چوب راش
  • جنس پارچه نانو قابل شستشو