سرویس خواب کاپیتان

1
2
3
1

تخت یکفره کاپیتان-کد: ۶۸۱۵

۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تخت نوجوان کاپیتان-کد: ۶۸۱۲

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تخت نوزاد به نوجوان کاپیتان-کد: ۶۸۱۰

۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

2

کمد سه درب کاپیتان-کد: ۶۸۴۰

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

3

کتابخانه کاپیتان-کد: ۶۸۵۰

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

سرویس خواب  مدل کاپیتان

یک تولید استاندارد با طراحی بسیار زیبا و دوست داشتنی برای کودک دلبند و نازنین شما، شما با انتخاب این گزینه هم زیبایی هم دوام را در کنار هم خواهید  داشت.