1
2
1

کد ۶۰۰۸-حفاظ فلزی                                ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۶۰۱۳-تخت نوجوان پردیس با چرخ      ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۶۱۰۶-کشو متحرک زیر تخت پردیس   ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۶۱۱۰-تخت یک نفره فوقانی پردیس  ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

با نردبان(بدون تشک)

2

کد ۶۱۰۷-میز تحریر متحرک بزرگ       ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال