1
1

کد ۴۵۱۰-تخت نوزاد حفاظ ثابت تینا    ۷٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۴۵۱۱-تخت نوزاد حفاظ متحرک تینا ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۴۵۴۰-کمد دراور تینا                       ۵٫۷۴۰٫۰۰۰ ریال