1
1

کد ۴۰۸۱-میز ناهار خوری ۶ نفره کابین دار نوژا

قیمت با پارچه پایه   ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۰۸۲-میز ناهار خوری ۶ نفره بدون کابین نوژا

قیمت   ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۰۸۳-کابین تک ناهار خوری نوژا

قیمت   ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

صندلی نهارخوری پارچه ای سانا

قیمت بدون پارچه    ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت با پارچه پایه   ۴٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال