1
2
1

کد ۹۲۲۶۹-میزناهارخوری ۴ نفره آریزونا

قیمت   ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۷۰-میزناهارخوری ۶ نفره آریزونا

قیمت   ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۷۱-میزناهارخوری ۸ نفره آریزونا

قیمت   ۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

2

کد ۹۲۲۷۲-نیمکت آریزونا (طول ۱۰۰)

قیمت   ۴٫۸۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۷۳-صندلی پارچه ای آریزونا

قیمت   ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۸۷-نیمکت آریزونا(طول ۱۶۰)

قیمت   ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال