1
2
3
1

کد ۵۸۱۲-تخت پارچه ای یکنفره کوبو    ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کف ثابت ۱۲۰

کد ۵۸۱۳-تخت پارچه ای یکنفره کوبو    ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک ۱۲۰

2

کد ۵۸۲۰-تخت پارچه ای دونفره کوبو   ۲٫۰۶۰٫۰۰۰ ریال

کف ثابت ۱۶۰

کد ۵۸۲۱-تخت پارچه ای دونفره کوبو  ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک ۱۶۰

کد ۵۸۳۲-تخت پارچه ای یکنفره کوبو    ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کف ثابت ۹۰

کد ۵۸۳۳-تخت پارچه ای یکنفره کوبو   ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک ۹۰

3

کد ۵۸۰۱-پاتختی کوبو                ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۸۰۴-عسلی کوبو                 ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۸۰۵-قاب آینه کوبو             ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۸۰۶-دراور کوبو               ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۸۵۱-پاتختی ملامینه کوبو   ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۸۵۶-دراور ملامینه کوبو  ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

سرویس خواب کوبو

ظرافت و سادگی از مشخصات بارز این محصول می باشد.