1
سرویس خواب کالی
1

تخت ۱۶۰ کالی  کد: ۵۹۲۰   :۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دراور پنج کشو کالی سوپرمات : کد: ۵۹۰۷ : ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پوف کالی  کد :۵۹۰۶   ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دراور آرایش کالی سوپرمات  کد : ۵۹۰۳   ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پاتختی کالی سوپر مات کد: ۵۹۰۱  ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

سرویس خواب کالی

سرویس خواب کالی از سرویس خواب های بینظیر و زیبا کم جا چوب با طراحی ناب می باشد.لمسه دوزی های بدنه تخت حس آرامش و راحتی بیشتری را به شما القا میکند.