1
2
3
4
5
6
1

کد ۵۰۰۹-حفاظ فلزی تاشو            ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

با کاور پارچه ای

کد ۵۰۱۰-تخت تاشو نوجوانان       ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ایستاده  عمودی(بدون تشک)

کد ۵۰۱۵-تخت تاشو نوجوان       ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

بوفه افقی(بدون تشک)

2

کد ۵۰۰۱-فایل دو کشو چرخ دار رابین

قیمت       ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۳۲-میز تحریر ساده رابین

قیمت      ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۵۰۸۰-کابینت فوقانی تخت بوفه رابین

قیمت     ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۸۱-کابینت فوقانی تخت ایستاده رابین

قیمت     ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۸۲-کابینت فوقانی کمد ۴ درب رابین

قیمت     ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

4

کد ۵۰۴۰-کمد چهار درب  رابین   ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۴۱-کمد ریلی رابین            ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

عرض ۱۰۰

5

کد ۵۰۵۳-کمد کتابخانه چپ  رابین       ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۵۴-کمد کتابخانه  راست  رابین    ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۰۷۴-کتابخانه فوقانی  رابین          ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

6

کد ۵۰۰۶-دراور آینه دار  رابین   ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

پنج کشو