1
2
3
تخت تاشو دسا
2

کد ۲۵۱۰-تخت یک نفره ۹۰ تاشو دسا    ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

(نما ام دی اف)(بدون تشک)

کد ۲۵۲۰-تخت دو نفره ۱۶۰ تاشو دسا   ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۲۵۲۱-درپوش راست دسا                       ۷۵۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۵۲۲-درپوش چپ دسا                           ۷۵۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۲۵۰۱-پاتختی راست دسا         ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۵۰۲-پاتختی چپ دسا             ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۵۰۵-آینه قدی دسا                 ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۵۰۶-دراور هفت کشو دسا     ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال